MẶt tiền 5xx Ngô Gia tự phường 9 quận 5

MẶt tiền 5xx Ngô Gia tự phường 9 quận 5. Nhà phố MT Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Diện tích khuôn viên 66 m2 (5.4m x 11.7m), Diện tích hợp q...

  • MẶt tiền 5xx Ngô Gia tự phường 9 quận 5
    14.5 Tỷ

    MẶt tiền 5xx Ngô Gia tự phường 9 quận 5. Nhà phố MT Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Diện tích khuôn viên 66 m2 (5.4m x 11.7m), Diện tích hợp q...

    Vị tríNhà phố MT Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh