Khách sạn 16 phòng mặt tiền Lê Trọng Tấn

Khách sạn 16 phòng mặt tiền Lê Trọng Tấn. Khách sạn MT Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Diện tích khuôn viên (5m x 38m), Diện t...

  • Khách sạn 16 phòng mặt tiền Lê Trọng Tấn
    21 Tỷ

    Khách sạn 16 phòng mặt tiền Lê Trọng Tấn. Khách sạn MT Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh Diện tích khuôn viên (5m x 38m), Diện t...

    Vị tríKhách sạn MT Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh